Jaarverslag 2021 Stichting BespaarGarant

BespaarGarant is de nieuwe open standaardmethode om utiliteitsgebouwen van bedrijven en instellingen te verduurzamen op basis van een technische prestatiegarantie en financiering uit lagere energiekosten. BespaarGarant is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, NVDE en Koninklijke Bouwend Nederland. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de ontwikkelingen in 2021.

Oprichting Stichting BespaarGarant

Op 4 maart 2021 is de naams- en statutenwijziging gepasseerd voor de ‘slapende’ stichting Duurzame Energieconferenties die daarmee voortgezet kon worden als Stichting BespaarGarant. Om BespaarGarant als open marktstandaard maatschappelijk te borgen op een manier waarin de belangen van haar primaire stakeholders in een goede balans met elkaar worden gebracht, vormen afgevaardigden vanuit de samenwerkende brancheorganisaties (MKB-Nederland, VNO-NCW, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en NVDE) het bestuur van Stichting BespaarGarant.

Voor het optimaal functioneren van het ecosysteem, besteedt Stichting BespaarGarant de bureauorganisatie en de procesbegeleiding van BespaarGarant projecten uit aan Fit Our Future BV. Als bedenker en ontwikkelaar van de BespaarGarant methode faciliteert Fit Our Future (FOF) deze rol van borgingsbureau tegen resultaat-afhankelijke kosten. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De stichting BespaarGarant hoeft hierdoor zelf nauwelijks ondernemend risico te nemen.

Start van marktintroductie

Na een uitgebreid gezamenlijk ontwikkeltraject van de BespaarGarant methode in 2020, is  in 2021 een start gemaakt met marktintroductie door training en accreditatie van eerste BespaarGarant aanbieders en werving van eerste BespaarGarant pilotprojecten. De betrokken brancheorganisaties hebben deze werving ondersteund door BespaarGarant via hun kanalen en vakbladen onder de aandacht te brengen bij hun achterban. BespaarGarant is bovendien opgenomen in het nieuwe ontzorgingsplatform Duurzaam Energie Besparen (www.deb.nl)

 • Ontwikkeling aanbodzijde markt: training van BespaarGarant aanbieders 
  De BespaarGarant methode is een open standaardmethode waarmee bouw- en installatiebedrijven zakelijke klanten laagdrempelige financiering en ontzorging kunnen aanbieden zonder daarbij zelf financiële risico’s te lopen. Om BespaarGarant te kunnen aanbieden dienen uitvoerende partijen een training te volgen in de BespaarGarant methode. Hiervoor dient minimaal één medewerker binnen het bedrijf de online training over de BespaarGarant-methode te hebben gevolgd. Daarmee is het bedrijf geaccrediteerd om BespaarGarant-projecten uit te voeren. In 2021 zijn 25 aanbieders en adviseurs getraind waarvan 17 geaccrediteerd als BespaarGarant aanbieder.

 • Ontwikkeling vraagzijde markt: sales- en marketingactiviteiten 
  Afgelopen jaar is het BespaarGarant team gestart met de werving van de eerste potentiële BespaarGarant projecten. Inmiddels hebben zich reeds diverse geïnteresseerde bedrijven en maatschappelijke instellingen aangemeld. Met deze partijen zijn intakegesprekken gevoerd om vast te stellen welke financieringsvormen passen bij de beoogde verduurzamingsprojecten en bedrijfseconomische uitgangssituatie. Er is vooral veel interesse in de off-balance financiering. In 2021 zijn 6 eerste concrete pilotprojecten geworven en een pijplijn met diverse kansrijke leads. Gemeente Amsterdam, de provincie Overijssel en Gelderland hebben subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van aanvullende BespaarGarant pilot-projecten. De provincies Noord-Brabant en Noord-Holland hebben aangegeven om binnenkort vergelijkbare subsidies te willen aanbieden. 

Uitwerking van BespaarGarant Fonds

Om een energie-besparing-als-een-dienst-model vanuit BespaarGarant te kunnen aanbieden, wordt samen met Rijk (BZK/EZK) en investeringsfondsen (Invest-NL, Triodos bank en BNG Bank) uitwerking gegeven aan een BespaarGarant Fonds. Dit publiek-privaat investeringsfonds investeert in BespaarGarant projecten en brengt vervolgens bij de opdrachtgever een vergoeding per bespaarde kWh in rekening. Eén van de voordelen hiervan is dat er geen extra financiering op de balans van de opdrachtgever komt. Deze behoudt hiermee de financieringsruimte voor de kernactiviteiten. Dit wordt off-balance financiering genoemd.

In 2021 is daartoe met subsidie van het Rijk (BZK) de opzet van het BespaarGarant Fonds ontwikkeld samen met Rebel Group en PWC. Deze opzet en de daaraan verbonden BespaarGarant methode zijn vervolgens beoordeeld in due diligence en akkoord bevonden door AT Osborne:

 • BespaarGarant methode: processen en procedures, handleiding, projectenportal, diverse varianten van standaard energie prestatiecontracten, accountantsbeoordeling, TCO-calculator, M&V plan (betreft energiemonitoring), kwaliteitseisen (bv eisen aan de besparingsberekeningen), trainingen en examinering van uitvoerende partijen en adviseurs.
 • BespaarGarant Fonds opzet: ontwikkelplan, marktonderzoek (vraagkant en aanbodkant), marketing & sales plan, financieel model, financieringsstrategie, risico analyse, governance.

In november 2021 heeft BespaarGarant vanuit BZK een volgende subsidiebeschikking van ruim 116.000 Euro ontvangen voor de turn-key uitwerking van BespaarGarant Fonds door een kwartiermaker en de werving en ontwikkeling van maximaal 10 financieringsgerede pilotprojecten. 

Voornemens voor 2022

In 2022 wil Stichting BespaarGarant de marktintroductie voortzetten en verder opschalen. De focus van het BespaarGarant team, stichtingsbestuur en het Rijk richt zich vooral op het definitief tot stand brengen van de fonds-structuur en verdere uitbouw van het aantal financieringsgerede projecten. 

Tijdelijk gratis BespaarGarant begeleiding voor Overijsselse bedrijven

Je bent ondernemer in Overijssel en wilt jouw pand verduurzamen. Maar hoe weet je dat het een goede investering is? Wat is de beste financieringsvorm voor het project? En ga je het nou eigenlijk wel of niet terugverdienen?

De provincie Overijssel biedt tijdelijk een gratis financieel advies en begeleidingstraject aan ter waarde van €1.750,- exclusief btw. Hierbij werkt de provincie samen met de Stichting BespaarGarant. Een ervaren en onafhankelijke projectbegeleider van BespaarGarant begeleidt je stap voor stap in het verduurzamen van jouw bedrijfspand en de financiering daarbij.

Wat is BespaarGarant?

Stichting BespaarGarant is een initiatief van Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland. Gezamenlijk introduceren zij een methode om gebouwen te laten verduurzamen met een (technische) prestatiegarantie en indien gewenst ook slimme financiering uit de lagere energiekosten. Bekijk ook de video ‘BespaarGarant in 1,5 minuut’.

Hoe werkt het?

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inzicht in besparingsmogelijkheden
 2. Plannen en begroten
 3. Financieren
 4. Contracteren
 5. Opleveren
 6. Monitoren

Wat levert het je op?

 • Gemak: besparen van energie is best lastig, dat wordt met BespaarGarant veel makkelijker
 • Vertrouwen: je wilt erop kunnen vertrouwen dat de investering zich ook daadwerkelijk terugverdient doordat de techniek gegarandeerd is
 • Financiering: je wilt de energiebesparende investering slim financieren uit de lagere energiekosten, zodat die niet ten koste gaat van de investeringsruimte. 

Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energieadviseurs en financiers kunnen meedoen. Je kunt de verduurzaming desgewenst dus gewoon door jouw vertrouwde huisinstallateur of huisaannemer laten uitvoeren, nadat zij bij Stichting BespaarGarant een training hebben gevolgd.

Tijdelijke subsidie

Je kunt van deze tijdelijke subsidie gebruik maken als:

 • Je gebouw is minstens al een jaar voorzien van slimme energiemeters op de hoofdaansluitingen.
 • Je al een energie-advies hebt laten opstellen door een erkend EP-U adviseur.
 • Daaruit blijkt dat je € 500 energiekosten per maand of meer kunt besparen.
 • Je nu echt aan de slag wilt met het benutten van jouw besparingspotentieel en je daarbij graag deskundig en onafhankelijk ontzorgd wilt worden.

Wees er snel bij want er worden maximaal 25 BespaarGarant projecten gesubsidieerd. Meld je nu direct aan voor een vrijblijven adviesgesprek om jouw mogelijkheden te bespreken via deze link.

Tijdelijk gratis BespaarGarant begeleiding voor Amsterdamse bedrijven

Je bent ondernemer in Amsterdam en wilt jouw pand verduurzamen. Maar hoe weet je dat het een goede investering is? Wat is de beste financieringsvorm voor het project? En ga je het nou eigenlijk wel of niet terugverdienen?

De gemeente Amsterdam biedt tijdelijk een gratis financieel advies en begeleidingstraject aan ter waarde van €1.750,- exclusief btw. Hierbij werkt gemeente Amsterdam samen met de Stichting BespaarGarant. Een ervaren en onafhankelijke projectbegeleider van BespaarGarant begeleidt je stap voor stap in het verduurzamen van jouw bedrijfspand en de financiering daarbij.

Wat is BespaarGarant?

Stichting BespaarGarant is een initiatief van Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland. Gezamenlijk introduceren zij een methode om gebouwen te laten verduurzamen met een (technische) prestatiegarantie en indien gewenst ook slimme financiering uit de lagere energiekosten. Bekijk ook de video ‘BespaarGarant in 1,5 minuut’.

Hoe werkt het?

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inzicht in besparingsmogelijkheden
 2. Plannen en begroten
 3. Financieren
 4. Contracteren
 5. Opleveren
 6. Monitoren

Wat levert het je op?

 • Gemak: besparen van energie is best lastig, dat wordt met BespaarGarant veel makkelijker
 • Vertrouwen: je wilt erop kunnen vertrouwen dat de investering zich ook daadwerkelijk terugverdient doordat de techniek gegarandeerd is
 • Financiering: je wilt de energiebesparende investering slim financieren uit de lagere energiekosten, zodat die niet ten koste gaat van de investeringsruimte.

Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energieadviseurs en financiers kunnen meedoen. Je kunt de verduurzaming desgewenst dus gewoon door jouw vertrouwde huisinstallateur of huisaannemer laten uitvoeren, nadat zij bij Stichting BespaarGarant een training hebben gevolgd.

Tijdelijke subsidie

Je kunt van deze tijdelijke subsidie gebruik maken als:

 • Je gebouw is minstens al een jaar voorzien van slimme energiemeters op de hoofdaansluitingen.
 • Je al een energie-advies hebt laten opstellen door een erkend EP-U adviseur.
 • Daaruit blijkt dat je € 500 energiekosten per maand of meer kunt besparen.
 • Je nu echt aan de slag wilt met het benutten van jouw besparingspotentieel en je daarbij graag deskundig en onafhankelijk ontzorgd wilt worden.

Wees er snel bij want er worden maximaal 8 BespaarGarant projecten gesubsidieerd. Meld je nu direct via het formulier subsidie financieel advies en begeleiding energiebesparing.

Van split naar shared incentive voor verhuurder en huurder

De split incentive is een knelpunt dat wordt ervaren in de vastgoedsector met huurders en verhuurders. De eigenaar van het pand investeert in het project, terwijl de huurder daardoor een lagere energierekening krijgt en daarvan profiteert. 

Een van de energieprestatiecontract-modellen van de BespaarGarant-methode, de verhuurder/huurder-variant,  is erop gericht deze split incentive op te heffen. De opdrachtgever van een BespaarGarant-project is de eigenaar van een gebouw dat wordt verduurzaamd. In de verhuurder/huurder-variant is ook de huurder contractpartij, waarbij de split incentive op basis van een transparante verdeling van investeringskosten en besparingsopbrengsten vertaald wordt naar een shared incentive.

Het prestatiecontract maakt voor de verhuurder en huurder transparant:

 • hoeveel de totale investering bedraagt
 • hoeveel energiekosten de huurder gaat besparen 

Op basis van deze transparantie en de technische garantie van de uitvoerende partij met onafhankelijke monitoring door Stichting BespaarGarant kunnen verhuurder (als deze de investering zelf betaalt of financiert) en huurder vervolgens met elkaar overeenkomen welk deel van de besparing de huurder aan de verhuurder gaat betalen.

Bovendien ontwikkelt Stichting BespaarGarant momenteel samen met het Rijk en financiële instellingen een investeringsfonds, waarmee bedrijven en instellingen hun pand off-balance kunnen verduurzamen. Ze hoeven daardoor niet zelf te investeren en betalen aan het investeringsfonds een vergoeding per bespaarde kWh. Bij huurpanden kan de huurder dan dus ook rechtstreeks bij dit investeringsfonds de energie-besparing-als-een-dienst afnemen (dus niet via de verhuurder).

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

MKB-organisaties kunnen sinds 1 oktober subsidie aanvragen door middel van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Met deze subsidie kunnen de ondernemers een gespecialiseerde energieadviseur inhuren en kunnen zij deskundig begeleid worden bij realisatie van de maatregelen in het verduurzamen van hun bedrijf. De subsidieregeling kan ook ingezet worden voor het verduurzamen van bedrijfspanden via de BespaarGarant methode.

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. Voorwaarde is dat ze een of meerdere bedrijfspanden hebben en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen, dus jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens. 

De ondernemers komen alleen voor subsidie in aanmerking als er een bewijs overlegd kan worden dat één of meerdere maatregelen uit het energieadvies worden uitgevoerd. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Er wordt ook subsidie verstrekt voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Zelfs de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf, komt in aanmerking voor subsidie. 

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. De regeling loopt tot en met 30 september 2022.  

BespaarGarant

Verduurzamen kan en moet veel makkelijker! Daarom bundelen de brancheorganisaties Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland hun krachten in Stichting BespaarGarant. Gezamenlijk introduceren zij nu een standaardmethode om gebouwen te laten verduurzamen met een technische prestatiegarantie en desgewenst ook slimme financiering uit de lagere energiekosten. Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energie-adviseurs en financiers kunnen meedoen. 

Kantoren voor 2023 naar energielabel C? Samen maken we het waar!

Op dit moment voldoet de helft van de kantoren nog niet aan de energielabel C-verplichting. Dit betekent dat ruim 27 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland nog niet voldoende duurzaam is. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen groter dan 100 vierkante meter voldoen aan de label C-eis. Dat houdt in dat kantooreigenaren nog anderhalf jaar de tijd hebben voor een inhaalslag. 

Onlangs heeft het Ministerie van BZK alle kantooreigenaren die nog geen label C hebben een brief gestuurd om hen erop te wijzen dat ze per 1 januari 2023 verplicht zijn label C te hebben. Voor gemeenten en omgevingsdiensten is dit het startsein om intensiever op deze verplichting te gaan handhaven.

Behoefte aan goede informatie en ontzorging

Kantooreigenaren hebben behoefte aan goede informatie en ontzorging om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun kantoren. Investeringen in de verduurzaming van gebouwen blijven tot op heden namelijk vaak liggen door praktische belemmeringen. Meestal is het een combinatie van gebrek aan:

 • kennis 
 • tijd
 • geld: men wil wel verduurzamen, maar niet als dat ten koste gaat van de investeringsruimte voor hun kerntaken

BespaarGarant biedt handelingsperspectief

Stichting BespaarGarant – een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en NVDE – biedt met een standaardmethode eigenaren van utiliteitsgebouwen handelingsperspectief om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun vastgoed. Slimme financiering vanuit lagere energiekosten en een technische prestatiegarantie maken deel uit van de BespaarGarant-methode. Het is een open standaard en betekent dat alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energie-adviseurs, banken en investeringsfondsen gebruik kunnen maken van de methode. Zo maken we het met elkaar mogelijk om op grote schaal energie te besparen bij bedrijven en maatschappelijke instellingen in Nederland. Bekijk ook de video ‘BespaarGarant in 1,5 minuut’ op  bespaargarant.nl/video.

Voor het opheffen van de split incentive (de huurder van het kantoor geniet van de lage energierekening terwijl de eigenaar de kosten maakt) heeft BespaarGarant een verhuurvariant van het model-energieprestatiecontract ontwikkeld. Hierin staan heldere afspraken tussen de verhuurder en huurder(s) over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten.

Benieuwd hoe de BespaarGarant methode jou kan helpen met de verduurzaming van jouw kantoorpand? Meld je dan nu via deze link aan voor een vrijblijvend online adviesgesprek met een van onze besparingsproject begeleiders.

Eerste BespaarGarant trainingen succesvol

In april en juni heeft Stichting BespaarGarant de eerste trainingen georganiseerd. Deelnemers aan de training zijn werkzaam voor uitvoerende partijen – installatiebedrijven, aannemers, energieadviesbureaus – die gebruik willen gaan maken van de methode.

De reacties van de deelnemers na afloop van de training waren positief, enkele hiervan:

‘Standaard werkwijze: top!’

‘Ik vond het erg fijn dat er zoveel ruimte in de training was vragen te stellen, waardoor het interactief was. Dan lukt het mij in ieder geval beter om mijn aandacht erbij te houden. Leuke groep met kundige mensen.’

Inmiddels zijn de bedrijven die de training hebben gevolgd en de afsluitende kennistoets met goed gevolg hebben afgelegd geaccrediteerd om de BespaarGarant-methode te mogen toepassen. De namen van deze bedrijven zijn gepubliceerd op deze pagina op de website van BespaarGarant.

Wil je als uitvoerende partij of adviseur ook aanmelden voor de online training? Dat kan via het formulier op deze pagina. De training duurt twee dagdelen van ieder 2,5 uur en wordt afgesloten met een kennistoets.

Bekijk ook deze video, waarin Albert Hulshoff van Stichting BespaarGarant een korte toelichting geeft op de training:

Verduurzamen én je investeringsruimte voor kerntaken behouden?

Beste ondernemer of instellingsmanager,

 1. Zijn je jaarlijkse energiekosten hoger dan € 20.000?
 2. Heb je onlangs een energieadvies ingewonnen en een offerte aangevraagd bij je installateur en/of aannemer om je pand te verduurzamen?
 3. Wil je deze verduurzaming liever niet ten koste wilt laten gaan van de investeringsruimte voor je kernactiviteiten?

Wij zijn op zoek naar concrete praktijkcases voor een nieuw op te zetten publiek-privaat investeringsfonds. Dit fonds biedt energie-besparing-als-een-dienst. Daarmee kan je je verduurzamingsproject balansneutraal laten financieren.

Wat is energiebesparing-als-een-dienst?

Veel bedrijven en instellingen willen hun pand balansneutraal (off-balance) verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van de investeringsruimte voor hun kerntaken. Daarom ontwikkelt Stichting BespaarGarant momenteel samen met het Rijk (EZK en BZK) en diverse investeringsfondsen een energie-besparing-als-een-dienst model. Een publiek-privaat investeringsfonds investeert daarbij in je verduurzamingsproject (op diens balans) en brengt vervolgens een service-vergoeding bij je in rekening. 

Je huidige operationele kosten voor de geleverde energie verschuiven daarmee dus naar operationele kosten voor de bespaarde energie. Voordeel: je behoudt je investeringsruimte voor je kernactiviteiten, want het verduurzamingsproject heeft geen impact op liquiditeit en solvabiliteit.

Wie is BespaarGarant?

Stichting BespaarGarant is een initiatief van Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland. Wij bieden een standaardmethode om gebouwen met een technische prestatiegarantie en desgewenst ook balansneutrale financiering te laten verduurzamen. Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energie-adviseurs, banken en investeringsfondsen kunnen meedoen. Met elkaar maken we het op grotere schaal besparen van energie en reduceren van CO2-uitstoot bij bedrijven en maatschappelijke instellingen in Nederland eenvoudiger. 

Ben je geïnteresseerd?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek via onderstaande knop: