BespaarGarant Fonds

Je wilt jouw gebouw optimaal verduurzamen, maar niet ten koste van de investeringsruimte voor je kernactiviteiten.

Met een bijdrage van het Rijk heeft Stichting BespaarGarant hier een oplossing voor ontwikkeld: BespaarGarant Fonds. Je hoeft niet zelf te investeren, maar gaat een bedrag per bespaarde kWh betalen. Daarmee behoud je jouw financieringsruimte voor andere belangrijke investeringen.

Hoe werkt het precies? 

Je maakt samen met een uitvoerende partij een verduurzamingsplan. Hierbij volg je de stappen van de BespaarGarant methode. Dit leidt tot een energieprestatiecontract.

BepaarGarant Fonds betaalt de facturen voor de werkzaamheden aan de uitvoerende partij. Je betaalt gedurende de looptijd van het energieprestatiecontract een vergoeding per bespaarde kWh aan het BespaarGarant Fonds. En daarna betaal je niks meer voor deze bespaarde kWh’s. Over de economische levensduur van het project zijn je kosten per bespaarde kWh lager dan je kosten per geleverde kWh. Je bespaart dus energie én operationele kosten.

Zo verschuiven dus (een deel van) de kosten voor geleverde energie, naar kosten voor bespaarde energie.  We noemen dit: energiebesparing als een dienst.  Hiermee blijven het operationele kosten en wordt het geen lening die je op je balans moet nemen. Belangrijkste voordeel: je kunt je pand verduurzamen met behoud van je solvabiliteit en daarmee de investeringsruimte voor je kernactiviteiten.

Wil je hier meer over weten?

Vraag dan nu een adviesgesprek aan met een van onze financieringsexperts. Of lees onze bijsluiter.