Stap 3: Contracteren

Het projectplan met begroting is klaar, de financiering is rond, nu is het zaak om met jouw installateur of aannemer een technische prestatiegarantie op het besparingsproject vast te leggen.

Dat gaat zo:

  • BespaarGarant vertaalt het model energieprestatiecontract naar jouw specifieke besparingsproject
  • Hoe je daarin de financiering van je besparingsproject vastlegt bepaal je zelf: uit eigen middelen, via de bank of off-balance
  • Ook de looptijd van het prestatiecontract bepaal je zelf.

Ben je verhuurder of juist huurder van het gebouw? Geen probleem. BespaarGarant heeft een verhuurvariant van het model energieprestatiecontract: met heldere afspraken tussen de verhuurder en huurder(s) over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten.

Lees verder over de volgende stap: