BespaarGarant training

Om de BespaarGarant-methode te kunnen toepassen bij opdrachtgevers dient een uitvoerende partij en/of adviesbureau geaccrediteerd te zijn. Hiervoor dient minimaal één medewerker van de organisatie de online training over de BespaarGarant-methode gevolgd te hebben. BespaarGarant-projecten kunnen alleen door getrainde medewerkers worden begeleid. 

De eerstvolgende digitale training vindt plaats op 10 en 24 september 2024 van 13:00 tot 15:30 uur.

Voor wie is de online training?

Doelgroep van de training zijn uitvoerende partijen en adviseurs die de BespaarGarant-methode willen toepassen bij de verduurzaming van gebouwen. Dit kunnen installatiebedrijven en bouwkundige aannemers, maar ook adviesbureaus die de rol van projectleider nemen. De training is geschikt voor cursisten met een MBO+ opleidingsniveau. 

Wat kun je na de training?

Na afloop van de training ben je in staat om vanuit jouw rol als uitvoerende partij of adviseur/projectleider de BespaarGarant-methode toe te passen bij opdrachtgevers in de utiliteitsbouw.  

Welke onderwerpen worden in de online training behandeld?

Aan de hand van enkele concrete businesscases worden de vijf processtappen van de BespaarGarant-methode en daarbij in te zetten tools en modelcontracten doorgenomen:

  1. Plannen & begroten
  2. Financieren
  3. Contracteren
  4. Opleveren
  5. Monitoren

Hoe lang duurt de online training?

De training is online en duurt in totaal 5 uur, verdeeld over twee middagsessies van 2,5 uur.

Wat kost de online training?

De kosten voor de training bedragen € 500 per bedrijf (inclusief 2 deelnemers per bedrijf, per extra deelnemer € 100). Bedrijven die zijn aangesloten bij Techniek Nederland, Bouwend Nederland of NVDE profiteren van 50% korting hierop. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Krijg ik een bewijs van deelname?

De training wordt afgesloten met een kennistoets. Als de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de deelnemer een diploma.

Hoe werkt de accreditatie?

Met het behalen van de kennistoets verkrijgt de organisatie een voorlopige accreditatie. De definitieve accreditatie volgt na realisatie van concrete BespaarGarant-projecten met een gemiddelde klantwaardering van > 7. Klik hier op de actuele lijst met door Stichting BespaarGarant geaccrediteerde partijen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt jezelf aanmelden via onderstaand formulier. Je ontvangt dan een mail van onze trainer met de data en tijden voor de eerstvolgende online training. Mocht je als installateur, aannemer of adviseur nog vragen hebben over BespaarGarant of over de training, neem dan contact met ons op.

  • Hidden
    MM slash DD slash JJJJ