Stap 5: Monitoren

Uiteraard wil je dat de uitgevoerde besparingsmaatregelen effectief zijn en dat dit zolang het energieprestatiecontract loopt ook gecontroleerd wordt. Die zorg nemen wij uit handen met slimme software en snelle alerts bij veranderingen. Zo werkt het:

  • BespaarGarant monitort onafhankelijk je energieverbruik (en als je wilt ook het binnenklimaat) 
  • Dat doen we door jouw slimme meters te koppelen aan onze monitoringsoftware. Daar krijgen jij, jouw uitvoerende partij en eventueel ook je adviseur toegang toe
  • BespaarGarant stelt een begrenzing in voor de beoogde energiebesparing om auto-alerts naar jou, je uitvoerende partij en eventueel je adviseur te kunnen versturen
  • Bij overschrijdingen ontvang je een e-mailalert met de vraag of gewijzigd gebruik van het pand (bijvoorbeeld langere openingstijden of hogere bezetting) de overschrijding kan verklaren
  • Als overschrijding niet door gewijzigd gebruik van het gebouw te verklaren is, dan ontvangt je uitvoerende partij een e-mailalert met de taak om de overschrijding technisch te onderzoeken. Geconstateerde technische gebreken moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen zijn verholpen en worden gerapporteerd 
  • Blijft de overschrijding zich na technische controle en het verhelpen van eventuele gebreken voordoen? Dan gaat BespaarGarant met jou en de uitvoerende partij in overleg over vervolgstappen. Een optie is onafhankelijke inspectie
  • Komen er technische gebreken aan het licht? Dan moeten die volgens het prestatiecontract door de uitvoerende partij binnen de vastgelegde termijn hersteld of vervangen worden. Wordt deze termijn overschreden, dan is de uitvoerende partij verplicht de extra energiekosten te compenseren
  • Met weersinvloeden (koudere of warmere periodes) hebben we al rekening gehouden. Onze slimme monitoringsoftware filtert deze er automatisch uit
  • BespaarGarant evalueert samen met jou eenmaal per jaar de energieprestaties en stelt deze in overleg de monitoringsinstellingen naar behoefte bij.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: