Tarieven

Stichting BespaarGarant hanteert de volgende reguliere tarieven. De vermelde kortingstarieven gelden voor leden van MKB-Nederland of VNO-NCW en voor projecten uitgevoerd door leden van Techniek Nederland, Bouwend Nederland of NVDE (bedragen zijn exclusief 21% BTW):

Tarief voor ontwikkeling van een BespaarGarant project

Regulier tarief€ 2.370
Kortingstarief*€ 2.133
 • Samen met de door jou te kiezen uitvoerende partij en energie-adviseur ontwikkel je in 4 stappen je BespaarGarant project:
  • 1: Plannen en begroten
  • 2: Financieren
  • 3: Contracteren
  • 4: Opleveren
 • Je krijgt hierbij 10 uur projectbegeleiding door een deskundige BespaarGarant coach.
 • Met onze handige rekentool maak je een complete en heldere business-case voor je verduurzamingsproject.
 • Ons standaard energieprestatiecontract biedt jou als opdrachtgever extra zekerheid, doordat de uitvoerende partij de techniek van jouw verduurzamingsproject garandeert.
 • De kosten van de door jou te kiezen uitvoerende partij en energie-adviseur zijn niet inbegrepen bij de hierboven vermelde tarieven.

Tarief voor monitoren en beheren

Na oplevering van de verduurzaming, hanteert Stichting BespaarGarant voor onafhankelijke monitoring en beheer tijdens de looptijd van het energieprestatiecontract (stap 5 van de BespaarGarant methode) de volgende tarieven (exclusief 21% BTW en jaarlijkse indexering voor inflatie):

Regulier tarief per contract per jaar (inclusief 2 meetpunten)€ 1.485
Kortingstarief per contract per jaar (inclusief 2 meetpunten)€ 1.335

Stichting BespaarGarant hanteert de leveringsvoorwaarden DNR-2011 en gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens conform de AVG-regels.