Stap 2: Financieren

Onze handige rekentool vertaalt het advies van je energie-adviseur en de offerte van je uitvoerende partij naar een heldere business-case van je verduurzamingsproject. Je kunt daarmee vaststellen hoe je totale kosten (investeringen + rente + onderhoud + monitoring) zich verhouden tot je totale opbrengsten (energiebesparing + eventuele subsidies) en jaarlijkse reservering voor instandhouding van je gebouw.

Met deze heldere business-case kun je goed onderbouwde financieringsvoorstellen aanvragen voor je verduurzamingsproject. Dat kan door bancaire financiering of door balansneutrale financiering van het BespaarGarant Fonds. Het kan ook een mix van beiden zijn.

Bij balansneutrale financiering via BespaarGarant Fonds betaal je een vergoeding voor energiebesparing als een dienst. Je huidige operationele kosten voor de geleverde energie verschuiven naar operationele kosten voor de bespaarde energie. Belangrijk voordeel: je behoudt je investeringsruimte voor je kernactiviteiten, want het verduurzamingsproject heeft geen impact op liquiditeit en solvabiliteit.

Lees verder over de volgende stap: