Initiatiefnemers

BespaarGarant is een initiatief van 5 betrokken brancheorganisaties die hun krachten bundelen om drempels weg te nemen bij het opstellen en financieren van verduurzamingsprojecten. Klik op de logo’s om te zien welke leden bij deze brancheorganisaties zijn aangesloten.

Als open marktstandaard werkt Stichting BespaarGarant samen met veel partijen. Ieder past vanuit zijn eigen rol onze methode toe om verduurzaming voor bedrijven en maatschappelijke instellingen makkelijker te maken. Dat geldt voor alle deelnemende:

  • bouw en installatiebedrijven
  • adviseurs
  • financiers.

Stichting BespaarGarant heeft de uitvoerende bureautaken uitbesteed aan Fit Our Future BV, het bureau dat als initiatiefnemer en ontwikkelaar samen met de hierboven genoemde brancheorganisaties aan de basis heeft gestaan van de BespaarGarant methode.