Uitvoerend team

Bij een energiegesprek, een intakegesprek, de BespaarGarant accreditatie training of bij begeleiding van een BespaarGarant project komt u een van onze collega’s tegen!

Stichting BespaarGarant

Stichting BespaarGarant is een initiatief van 5 betrokken brancheorganisaties die hun krachten bundelen om drempels weg te nemen bij het opstellen en financieren van verduurzamingsprojecten. Deze brancheorganisaties hebben de volgende bestuursleden in het bestuur van Stichting BespaarGarant afgevaardigd:

  • Christiaan Lorist (vanuit VNO-NCW / MKB Nederland)
  • Cees Vletter (vanuit NVDE)
  • Remco van der Linden (vanuit Techniek Nederland)
  • Albert Adema (vanuit Bouwend Nederland)

Klik op de onderstaande logo’s om te zien welke leden bij deze brancheorganisaties zijn aangesloten.

Als open marktstandaard werkt Stichting BespaarGarant samen met veel partijen. Ieder past vanuit zijn eigen rol onze methode toe om verduurzaming voor bedrijven en maatschappelijke instellingen makkelijker te maken. Dat geldt voor alle deelnemende:

  • bouw en installatiebedrijven
  • adviseurs
  • financiers.

Stichting BespaarGarant heeft de uitvoerende bureautaken uitbesteed aan Fit Our Future BV, het bureau dat als initiatiefnemer en ontwikkelaar samen met de hierboven genoemde brancheorganisaties aan de basis heeft gestaan van de BespaarGarant methode.