StartGreen Capital en Nationaal Groenfonds staan garant voor duurzame financiering

Ferry Pankras van Nationaal Groenfonds en Erhan Yildiz van Startgreen Capital

Stichting BespaarGarant helpt ondernemers bij het verduurzamen van hun activiteiten of bedrijfspand. Om die verduurzamingsoperaties op verantwoorde en betrouwbare wijze te financieren, is het BespaarGarant Fonds opgericht. Hierbij zijn onder meer StartGreen Capital en het Nationaal Groenfonds betrokken. Terwijl de stichting de organisatorische zaken regelt, zorgen deze twee partners dat een gedeeltelijke of volledige financiering in orde komt. StartGreen fungeert als fondsmanager en het Nationaal Groenfonds als verschaffer van duurzaam kapitaal.

StartGreen is een van de grootste Nederlandse fondsmanagers in impactfinanciering die verschillende fondsen beheert, zoals bijvoorbeeld het Energiefonds Overijssel en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. “Zo zijn wij ook voor het project BespaarGarant actief”, vertelt Erhan Yildiz, investment director bij StartGreen. “In eerste instantie zal Stichting BespaarGarant met haar partners en de ondernemers die willen verduurzamen het project opzetten. Zodra bekend is welke maatregelen nodig zijn, dan komt de financieringsvraag aan bod. Als de ondernemer die financiering niet uit eigen middelen of met zijn eigen financiers kan of wil regelen, dan klopt men bij ons aan. Vervolgens is het onze taak om deze aanvraag zorgvuldig te bekijken.”

Risico’s beoordelen

Volgens Yildiz bekijken hij en zijn collega’s welke risico’s aan de financiering zitten. “In de achterliggende periode hebben we de spelregels opgesteld en afspraken gemaakt met de partijen die het geld leveren. Zo is nu bekend waarop wij moeten letten. Als we geen obstakels zien, leggen we de financieringsaanvraag met ons advies voor aan de investeringscommissie, waarna zij de definitieve goedkeuring kunnen geven”, zegt Yildiz. StartGreen heeft veel ervaring met duurzame financieringen. Niet alleen als fondsmanager maar ook als investeerder en financier namens andere beleggers of geldverstrekkers. Voor Stichting BespaarGarant beperkt hun rol en betrokkenheid zich tot die van fondsmanager.

Gericht op verduurzaming

Het geld dat StartGreen als fondsmanager beheert, is afkomstig van twee andere partijen. Een belangrijk deel wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en een ander deel komt van het Nationaal Groenfonds. “De projecten die via BespaarGarant een financiering nodig hebben, passen goed bij de doelstelling van ons fonds”, vertelt Ferry Pankras, investment manager bij het Nationaal Groenfonds. “Het Groenfonds financiert uiteenlopende verduurzamingsprojecten, onder andere gericht op het terugdringen van broeikasgassen. Samen met het ministerie van BZK stellen wij in eerste instantie 4,5 miljoen euro beschikbaar, waarmee BespaarGarant Fonds naar verwachting 20 tot 25 projecten kan financieren.”

Geld voor verschillende doelen

Het Nationaal Groenfonds bestaat inmiddels 30 jaar en heeft de afgelopen jaren met veel succes uiteenlopende duurzame projecten gefinancierd. “Het totale kapitaal dat we beheren is inmiddels al ruim vier keer opnieuw ingezet. Daarmee zijn we een van de meest succesvolle financiers van duurzame projecten. We richten ons daarbij op verschillende pijlers. Een belangrijke pijler, van origine, wordt gevormd door landbouw, natuur en landschap. We beheren diverse fondsen waaruit wij projecten financieren, zoals het Investeringsfonds Duurzame Landbouw en het Waterinnovatiefonds. Daarnaast hebben we ons eigen vermogen, het Revolverend fonds. Hierin vloeien rente en aflossing terug waarmee we nieuwe projecten kunnen financieren. Hieruit financieren we nu het BespaarGarant Fonds waarmee de projecten van Stichting BespaarGarant kunnen worden bekostigd”, besluit Pankras.

Benieuwd of financiering uit het BespaarGarant Fonds iets is voor jouw bedrijf? Bekijk onze fonds pagina

 ZetOokDeKnopOm.nl: nu ook met BespaarGarant 

Toen in mei 2022 de oorlog in Oekraine uitbrak stegen de energieprijzen. Het Rijk lanceerde een gezamenlijke landelijke campagne om energieverbruik in huishoudens en bedrijven omlaag te helpen: Zet ook de knop om!  

In deze campagne wordt iedereen uitgedaagd om ook de knop om te zetten en te starten met energiebesparing. Destijds vanuit geld en gas besparing, maar sinds april 2023 heeft de campagne een andere nadruk. Nu de klimaatplannen van het kabinet af zijn past de campagne ook goed bij het doel om te besparen vanuit klimaatoogpunt: verduurzamen.  

BespaarGarant wordt in deze herlancering van de Zet Ook De Knop Om campagne genoemd als één van de drie instrumenten voor gebouwen. Om je gebouw te verduurzamen biedt BespaarGarant houvast en grip op het proces en de besparing. Door de vaste stappen en onderdelen te volgen gebruik je daarna gegarandeerd minder energie dan in de situatie dat je niets had ondernomen. Dat maakt de BespaarGarant methode betrouwbaar en aanbevolen als stappenplan voor verduurzaming. 

BespaarGarant ondersteunt de Zet ook de knop om campagne en voegt daarom per vandaag de ‘Zet ook de knop om’-knop toe op de website. Voor iedereen die wil besparen en verduurzamen raden we aan een kijkje te nemen op de vernieuwde website van de campagne. Wil je meer weten over de BespaarGarant methode lees dan verder op de pagina over hoe het werkt.

Écht specifiek inzicht in wat BespaarGarant voor jou kan doen? Plan dan een energiegesprek in. Voor Gelderse horeca ondernemers kan dit gratis via deze campagne.  

Provincie Gelderland subsidieert energiegesprekken voor Gelderse vrijetijdssector

KHN Gelderland, HISWA-RECRON, Provincie Gelderland en Gelderse ondernemer Martin Bes lanceren de campagne

Stichting BespaarGarant is een nieuwe samenwerking aangegaan om ondernemers in Gelderland te helpen verduurzamen. Als onderdeel van de campagne ‘Duurzaam Gastvrij Gelderland’ gaan horeca- en (water)recreatieondernemers de BespaarGarant methode gebruiken. Het doel van de campagne is om deze ondernemers aan de slag te laten gaan met energiebesparing en verduurzaming in de bedrijfsvoering.

Op 16 maart startte de campagne officieel bij de bijeenkomst “Beleef het in Gelderland” van de provincie Gelderland. De Provincie Gelderland maakt de campagne mede mogelijk en dat is niet zomaar legt Sander Wind van KHN Gelderland uit: ‘Voor de provincie Gelderland is een gezonde en duurzame vrijetijdssector belangrijk. In onze provincie hebben we namelijk mooie bedrijven met een lange historie. En veel van die bedrijven hebben een uniek energievraagstuk.’  KHN Gelderland is samen met HISWA-RECRON de drijvende kracht achter de campagne.

De ‘Duurzaam Gastvrij Gelderland’ campagne gaat het bestaande aanbod op het gebied van energiebesparing en verduurzaming voor de branches toegankelijker en duidelijker maken. Onderdeel hiervan is het gratis energiegesprek via Stichting BespaarGarant dat door de Provincie Gelderland gesubsidieerd wordt. Stichting BespaarGarant heeft veel kennis en ervaring op het gebied van verplichte besparing, wegnemen van technische risico’s en slimme financiering. Door de BespaarGarant methode kunnen ondernemers zonder zelf te investeren al direct stappen zetten in de verduurzaming van hun gebouwen. Dat gaat Gelderland niet alleen helpen besparen, ook de gasten van de Gelderse vrije tijds sector kunnen daardoor op nog meer plekken duurzaam verblijven.

Wil jij aan de slag in jouw regio met de BespaarGarant methode? Dan lees je hier meer of plan direct een adviesgesprek.

Duurzaam Gastvrij Gelderland

Een gezonde en duurzame vrije tijds sector is belangrijk voor Provincie Gelderland. In onze provincie hebben we mooie bedrijven met een lange historie.
Daarom start de provincie het programma Duurzaam Gastvrij Gelderland. Energiebesparing verlaagt uw kosten en biedt uw gasten een duurzaam verblijf.

De provincie biedt u concrete hulp:

 • Een startgesprek om uw verduurzamingskansen te bepalen;
 • Een energie onderzoek om in detail de mogelijkheden te bepalen en de besparingen te berekenen;
 • Begeleiding door Stichting BespaarGarant voor een betrouwbaar project;
 • Optioneel slimme financiering: het project betalen uit lagere energiekosten, zonder impact op uw financieringsruimte

Bent u ondernemer in de vrije tijds sector? Wilt u weten welke verduurzamingsmaatregelen bij u zinvol zijn of zoekt u hulp bij de uitvoering van uw verduurzamingsplannen?
Meldt u hier aan.

Jaarverslag 2021 Stichting BespaarGarant

BespaarGarant is de nieuwe open standaardmethode om utiliteitsgebouwen van bedrijven en instellingen te verduurzamen op basis van een technische prestatiegarantie en financiering uit lagere energiekosten. BespaarGarant is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, NVDE en Koninklijke Bouwend Nederland. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de ontwikkelingen in 2021.

Oprichting Stichting BespaarGarant

Op 4 maart 2021 is de naams- en statutenwijziging gepasseerd voor de ‘slapende’ stichting Duurzame Energieconferenties die daarmee voortgezet kon worden als Stichting BespaarGarant. Om BespaarGarant als open marktstandaard maatschappelijk te borgen op een manier waarin de belangen van haar primaire stakeholders in een goede balans met elkaar worden gebracht, vormen afgevaardigden vanuit de samenwerkende brancheorganisaties (MKB-Nederland, VNO-NCW, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en NVDE) het bestuur van Stichting BespaarGarant.

Voor het optimaal functioneren van het ecosysteem, besteedt Stichting BespaarGarant de bureauorganisatie en de procesbegeleiding van BespaarGarant projecten uit aan Fit Our Future BV. Als bedenker en ontwikkelaar van de BespaarGarant methode faciliteert Fit Our Future (FOF) deze rol van borgingsbureau tegen resultaat-afhankelijke kosten. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De stichting BespaarGarant hoeft hierdoor zelf nauwelijks ondernemend risico te nemen.

Start van marktintroductie

Na een uitgebreid gezamenlijk ontwikkeltraject van de BespaarGarant methode in 2020, is  in 2021 een start gemaakt met marktintroductie door training en accreditatie van eerste BespaarGarant aanbieders en werving van eerste BespaarGarant pilotprojecten. De betrokken brancheorganisaties hebben deze werving ondersteund door BespaarGarant via hun kanalen en vakbladen onder de aandacht te brengen bij hun achterban. BespaarGarant is bovendien opgenomen in het nieuwe ontzorgingsplatform Duurzaam Energie Besparen (www.deb.nl)

 • Ontwikkeling aanbodzijde markt: training van BespaarGarant aanbieders 
  De BespaarGarant methode is een open standaardmethode waarmee bouw- en installatiebedrijven zakelijke klanten laagdrempelige financiering en ontzorging kunnen aanbieden zonder daarbij zelf financiële risico’s te lopen. Om BespaarGarant te kunnen aanbieden dienen uitvoerende partijen een training te volgen in de BespaarGarant methode. Hiervoor dient minimaal één medewerker binnen het bedrijf de online training over de BespaarGarant-methode te hebben gevolgd. Daarmee is het bedrijf geaccrediteerd om BespaarGarant-projecten uit te voeren. In 2021 zijn 25 aanbieders en adviseurs getraind waarvan 17 geaccrediteerd als BespaarGarant aanbieder.

 • Ontwikkeling vraagzijde markt: sales- en marketingactiviteiten 
  Afgelopen jaar is het BespaarGarant team gestart met de werving van de eerste potentiële BespaarGarant projecten. Inmiddels hebben zich reeds diverse geïnteresseerde bedrijven en maatschappelijke instellingen aangemeld. Met deze partijen zijn intakegesprekken gevoerd om vast te stellen welke financieringsvormen passen bij de beoogde verduurzamingsprojecten en bedrijfseconomische uitgangssituatie. Er is vooral veel interesse in de off-balance financiering. In 2021 zijn 6 eerste concrete pilotprojecten geworven en een pijplijn met diverse kansrijke leads. Gemeente Amsterdam, de provincie Overijssel en Gelderland hebben subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van aanvullende BespaarGarant pilot-projecten. De provincies Noord-Brabant en Noord-Holland hebben aangegeven om binnenkort vergelijkbare subsidies te willen aanbieden. 

Uitwerking van BespaarGarant Fonds

Om een energie-besparing-als-een-dienst-model vanuit BespaarGarant te kunnen aanbieden, wordt samen met Rijk (BZK/EZK) en investeringsfondsen (Invest-NL, Triodos bank en BNG Bank) uitwerking gegeven aan een BespaarGarant Fonds. Dit publiek-privaat investeringsfonds investeert in BespaarGarant projecten en brengt vervolgens bij de opdrachtgever een vergoeding per bespaarde kWh in rekening. Eén van de voordelen hiervan is dat er geen extra financiering op de balans van de opdrachtgever komt. Deze behoudt hiermee de financieringsruimte voor de kernactiviteiten. Dit wordt off-balance financiering genoemd.

In 2021 is daartoe met subsidie van het Rijk (BZK) de opzet van het BespaarGarant Fonds ontwikkeld samen met Rebel Group en PWC. Deze opzet en de daaraan verbonden BespaarGarant methode zijn vervolgens beoordeeld in due diligence en akkoord bevonden door AT Osborne:

 • BespaarGarant methode: processen en procedures, handleiding, projectenportal, diverse varianten van standaard energie prestatiecontracten, accountantsbeoordeling, TCO-calculator, M&V plan (betreft energiemonitoring), kwaliteitseisen (bv eisen aan de besparingsberekeningen), trainingen en examinering van uitvoerende partijen en adviseurs.
 • BespaarGarant Fonds opzet: ontwikkelplan, marktonderzoek (vraagkant en aanbodkant), marketing & sales plan, financieel model, financieringsstrategie, risico analyse, governance.

In november 2021 heeft BespaarGarant vanuit BZK een volgende subsidiebeschikking van ruim 116.000 Euro ontvangen voor de turn-key uitwerking van BespaarGarant Fonds door een kwartiermaker en de werving en ontwikkeling van maximaal 10 financieringsgerede pilotprojecten. 

Voornemens voor 2022

In 2022 wil Stichting BespaarGarant de marktintroductie voortzetten en verder opschalen. De focus van het BespaarGarant team, stichtingsbestuur en het Rijk richt zich vooral op het definitief tot stand brengen van de fonds-structuur en verdere uitbouw van het aantal financieringsgerede projecten. 

Uitbereiding van het BespaarGarant team

Steeds meer ondernemers weten ons te vinden, dus hoog tijd voor uitbreiding van ons team.

We zijn heel blij dat Marcella van Harn met ons de uitdaging aangaat om ondernemend Nederland te helpen meer en sneller te verduurzamen.

Eén van de belangrijkste taken waarmee Marcella gaat starten, is het zorgvuldig opstarten van de vele aangemelde verduurzamings- en besparingsprojecten.

Samen maken we verduurzamen mogelijk!

Tijdelijk gratis BespaarGarant begeleiding voor Overijsselse bedrijven

Je bent ondernemer in Overijssel en wilt jouw pand verduurzamen. Maar hoe weet je dat het een goede investering is? Wat is de beste financieringsvorm voor het project? En ga je het nou eigenlijk wel of niet terugverdienen?

De provincie Overijssel biedt tijdelijk een gratis financieel advies en begeleidingstraject aan ter waarde van €1.750,- exclusief btw. Hierbij werkt de provincie samen met de Stichting BespaarGarant. Een ervaren en onafhankelijke projectbegeleider van BespaarGarant begeleidt je stap voor stap in het verduurzamen van jouw bedrijfspand en de financiering daarbij.

Wat is BespaarGarant?

Stichting BespaarGarant is een initiatief van Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland. Gezamenlijk introduceren zij een methode om gebouwen te laten verduurzamen met een (technische) prestatiegarantie en indien gewenst ook slimme financiering uit de lagere energiekosten. Bekijk ook de video ‘BespaarGarant in 1,5 minuut’.

Hoe werkt het?

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inzicht in besparingsmogelijkheden
 2. Plannen en begroten
 3. Financieren
 4. Contracteren
 5. Opleveren
 6. Monitoren

Wat levert het je op?

 • Gemak: besparen van energie is best lastig, dat wordt met BespaarGarant veel makkelijker
 • Vertrouwen: je wilt erop kunnen vertrouwen dat de investering zich ook daadwerkelijk terugverdient doordat de techniek gegarandeerd is
 • Financiering: je wilt de energiebesparende investering slim financieren uit de lagere energiekosten, zodat die niet ten koste gaat van de investeringsruimte. 

Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energieadviseurs en financiers kunnen meedoen. Je kunt de verduurzaming desgewenst dus gewoon door jouw vertrouwde huisinstallateur of huisaannemer laten uitvoeren, nadat zij bij Stichting BespaarGarant een training hebben gevolgd.

Tijdelijke subsidie

Je kunt van deze tijdelijke subsidie gebruik maken als:

 • Je gebouw is minstens al een jaar voorzien van slimme energiemeters op de hoofdaansluitingen.
 • Je al een energie-advies hebt laten opstellen door een erkend EP-U adviseur.
 • Daaruit blijkt dat je € 500 energiekosten per maand of meer kunt besparen.
 • Je nu echt aan de slag wilt met het benutten van jouw besparingspotentieel en je daarbij graag deskundig en onafhankelijk ontzorgd wilt worden.

Wees er snel bij want er worden maximaal 25 BespaarGarant projecten gesubsidieerd. Meld je nu direct aan voor een vrijblijven adviesgesprek om jouw mogelijkheden te bespreken via deze link.

Eerste BespaarGarant trainingen succesvol

In april en juni heeft Stichting BespaarGarant de eerste trainingen georganiseerd. Deelnemers aan de training zijn werkzaam voor uitvoerende partijen – installatiebedrijven, aannemers, energieadviesbureaus – die gebruik willen gaan maken van de methode.

De reacties van de deelnemers na afloop van de training waren positief, enkele hiervan:

‘Standaard werkwijze: top!’

‘Ik vond het erg fijn dat er zoveel ruimte in de training was vragen te stellen, waardoor het interactief was. Dan lukt het mij in ieder geval beter om mijn aandacht erbij te houden. Leuke groep met kundige mensen.’

Inmiddels zijn de bedrijven die de training hebben gevolgd en de afsluitende kennistoets met goed gevolg hebben afgelegd geaccrediteerd om de BespaarGarant-methode te mogen toepassen. De namen van deze bedrijven zijn gepubliceerd op deze pagina op de website van BespaarGarant.

Wil je als uitvoerende partij of adviseur ook aanmelden voor de online training? Dat kan via het formulier op deze pagina. De training duurt twee dagdelen van ieder 2,5 uur en wordt afgesloten met een kennistoets.

Bekijk ook deze video, waarin Albert Hulshoff van Stichting BespaarGarant een korte toelichting geeft op de training:

Verduurzamen én je investeringsruimte voor kerntaken behouden?

Beste ondernemer of instellingsmanager,

 1. Zijn je jaarlijkse energiekosten hoger dan € 20.000?
 2. Heb je onlangs een energieadvies ingewonnen en een offerte aangevraagd bij je installateur en/of aannemer om je pand te verduurzamen?
 3. Wil je deze verduurzaming liever niet ten koste wilt laten gaan van de investeringsruimte voor je kernactiviteiten?

Wij zijn op zoek naar concrete praktijkcases voor een nieuw op te zetten publiek-privaat investeringsfonds. Dit fonds biedt energie-besparing-als-een-dienst. Daarmee kan je je verduurzamingsproject balansneutraal laten financieren.

Wat is energiebesparing-als-een-dienst?

Veel bedrijven en instellingen willen hun pand balansneutraal (off-balance) verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van de investeringsruimte voor hun kerntaken. Daarom ontwikkelt Stichting BespaarGarant momenteel samen met het Rijk (EZK en BZK) en diverse investeringsfondsen een energie-besparing-als-een-dienst model. Een publiek-privaat investeringsfonds investeert daarbij in je verduurzamingsproject (op diens balans) en brengt vervolgens een service-vergoeding bij je in rekening. 

Je huidige operationele kosten voor de geleverde energie verschuiven daarmee dus naar operationele kosten voor de bespaarde energie. Voordeel: je behoudt je investeringsruimte voor je kernactiviteiten, want het verduurzamingsproject heeft geen impact op liquiditeit en solvabiliteit.

Wie is BespaarGarant?

Stichting BespaarGarant is een initiatief van Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland. Wij bieden een standaardmethode om gebouwen met een technische prestatiegarantie en desgewenst ook balansneutrale financiering te laten verduurzamen. Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven, energie-adviseurs, banken en investeringsfondsen kunnen meedoen. Met elkaar maken we het op grotere schaal besparen van energie en reduceren van CO2-uitstoot bij bedrijven en maatschappelijke instellingen in Nederland eenvoudiger. 

Ben je geïnteresseerd?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek via onderstaande knop: