StartGreen Capital en Nationaal Groenfonds staan garant voor duurzame financiering

Ferry Pankras van Nationaal Groenfonds en Erhan Yildiz van Startgreen Capital

Stichting BespaarGarant helpt ondernemers bij het verduurzamen van hun activiteiten of bedrijfspand. Om die verduurzamingsoperaties op verantwoorde en betrouwbare wijze te financieren, is het BespaarGarant Fonds opgericht. Hierbij zijn onder meer StartGreen Capital en het Nationaal Groenfonds betrokken. Terwijl de stichting de organisatorische zaken regelt, zorgen deze twee partners dat een gedeeltelijke of volledige financiering in orde komt. StartGreen fungeert als fondsmanager en het Nationaal Groenfonds als verschaffer van duurzaam kapitaal.

StartGreen is een van de grootste Nederlandse fondsmanagers in impactfinanciering die verschillende fondsen beheert, zoals bijvoorbeeld het Energiefonds Overijssel en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. “Zo zijn wij ook voor het project BespaarGarant actief”, vertelt Erhan Yildiz, investment director bij StartGreen. “In eerste instantie zal Stichting BespaarGarant met haar partners en de ondernemers die willen verduurzamen het project opzetten. Zodra bekend is welke maatregelen nodig zijn, dan komt de financieringsvraag aan bod. Als de ondernemer die financiering niet uit eigen middelen of met zijn eigen financiers kan of wil regelen, dan klopt men bij ons aan. Vervolgens is het onze taak om deze aanvraag zorgvuldig te bekijken.”

Risico’s beoordelen

Volgens Yildiz bekijken hij en zijn collega’s welke risico’s aan de financiering zitten. “In de achterliggende periode hebben we de spelregels opgesteld en afspraken gemaakt met de partijen die het geld leveren. Zo is nu bekend waarop wij moeten letten. Als we geen obstakels zien, leggen we de financieringsaanvraag met ons advies voor aan de investeringscommissie, waarna zij de definitieve goedkeuring kunnen geven”, zegt Yildiz. StartGreen heeft veel ervaring met duurzame financieringen. Niet alleen als fondsmanager maar ook als investeerder en financier namens andere beleggers of geldverstrekkers. Voor Stichting BespaarGarant beperkt hun rol en betrokkenheid zich tot die van fondsmanager.

Gericht op verduurzaming

Het geld dat StartGreen als fondsmanager beheert, is afkomstig van twee andere partijen. Een belangrijk deel wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en een ander deel komt van het Nationaal Groenfonds. “De projecten die via BespaarGarant een financiering nodig hebben, passen goed bij de doelstelling van ons fonds”, vertelt Ferry Pankras, investment manager bij het Nationaal Groenfonds. “Het Groenfonds financiert uiteenlopende verduurzamingsprojecten, onder andere gericht op het terugdringen van broeikasgassen. Samen met het ministerie van BZK stellen wij in eerste instantie 4,5 miljoen euro beschikbaar, waarmee BespaarGarant Fonds naar verwachting 20 tot 25 projecten kan financieren.”

Geld voor verschillende doelen

Het Nationaal Groenfonds bestaat inmiddels 30 jaar en heeft de afgelopen jaren met veel succes uiteenlopende duurzame projecten gefinancierd. “Het totale kapitaal dat we beheren is inmiddels al ruim vier keer opnieuw ingezet. Daarmee zijn we een van de meest succesvolle financiers van duurzame projecten. We richten ons daarbij op verschillende pijlers. Een belangrijke pijler, van origine, wordt gevormd door landbouw, natuur en landschap. We beheren diverse fondsen waaruit wij projecten financieren, zoals het Investeringsfonds Duurzame Landbouw en het Waterinnovatiefonds. Daarnaast hebben we ons eigen vermogen, het Revolverend fonds. Hierin vloeien rente en aflossing terug waarmee we nieuwe projecten kunnen financieren. Hieruit financieren we nu het BespaarGarant Fonds waarmee de projecten van Stichting BespaarGarant kunnen worden bekostigd”, besluit Pankras.

Benieuwd of financiering uit het BespaarGarant Fonds iets is voor jouw bedrijf? Bekijk onze fonds pagina

De TCO-calculator toont direct of je project rendabel is

Investeren in energiebesparende maatregelen is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de vraag of de hele operatie haalbaar en betaalbaar is. Met die insteek helpt Stichting BespaarGarant haar klanten bij hun verduurzamingsoperatie en daarvoor heeft ze de TCO-calculator ontwikkeld. “Deze tool stellen we beschikbaar aan iedereen die interesse heeft in verduurzaming en vervolgens snel en eenvoudig inzicht wenst of het project rendabel is”, vertelt Peter Reidsma, projectmanager bij Stichting BespaarGarant.

Inzicht verschaffen

“Samen brengen we in beeld wat de totale kosten zijn van energie en vervanging van installaties in de komende 30 jaar. Dit is vaak een heel groot bedrag. Bij een energienota van bijvoorbeeld € 2.700 per maand, kom je inclusief inflatie in 30 jaar uit op € 1 miljoen! Dat is een groot budget waarmee je goed kunt verduurzamen”, zegt Reidsma. “Vervolgens vergelijken we de totale kosten van verduurzaming en de overblijvende energiekosten. Uiteindelijk berekenen we met onze eenvoudige calculator het verschil tussen de totale kosten en de totale besparingen van de maatregelen gedurende de beschouwingstermijn van 30 jaar. Ook kunnen we spelen met de verschillende financieringsvormen, zodat je bij de optimale mix uitkomt. Zo verschaft de TCO-calculator de opdrachtgever het vereiste inzicht in de Total Cost of Ownership van het BespaarGarant-project”, aldus Reidsma. “We hebben de TCO-calculator in een overzichtelijk Excelbestand vormgegeven. Hij is er echt op gericht om onze klanten te helpen een BespaarGarant-project van de grond te krijgen.”

Investeringsruimte behouden

Als duidelijk is dat een ondernemer de financiële middelen niet heeft of niet bij zijn eigen financiers kan of wil lenen, dan is het BespaarGarant Fonds een interessante optie. Dit fonds is opgericht om ondernemers te helpen die hun besparingspotentieel willen benutten, maar dat niet ten koste willen laten gaan van hun investeringsruimte voor kernactiviteiten. In dat geval biedt het BespaarGarant Fonds een oplossing met een financieringsvorm waarbij de klant niet zelf hoeft te investeren. “Wij betalen de facturen aan de bedrijven die de maatregelen hebben getroffen. Als klant betaal je na oplevering een tarief per bespaarde kWh aan het BespaarGarant Fonds”, zegt Reidsma. “Dit tarief per kWh ligt eigenlijk altijd lager dan de energieprijs per kWh die de klant voorheen aan het energiebedrijf betaalde. Dus zo bespaar je al vanaf dag één op zowel energie als op energiekosten. Kortom, je CO2-uitstoot is fors lager, je exploitatiekosten zijn lager en je financieringsmogelijkheden blijven in stand.”

Inzicht in terugverdientijd

Volgens Reidsma laat het invullen van de TCO-calculator direct zien wanneer je een investering hebt terugverdiend. “Veel maatregelen, zoals spouwmuurisolatie of zonnepanelen, zijn snel terugverdiend, soms al in 5 tot 7 jaar. Al die jaren daarna is de volledige besparing op energiekosten direct voor de ondernemer en hoeft hij ons niets meer te betalen.” De TCO-calculator bevat verschillende invulvelden. Een deel van de input komt van de installateur of aannemer, een deel zal de opdrachtgever zelf moeten invullen, en voor sommige zaken heeft men een (subsidie-)adviseur nodig. “In de praktijk zal een ondernemer vaak hulp krijgen van een adviseur of een adviserende toeleverancier. Samen met de klant kunnen zij de volledige TCO-calculator binnen een uur invullen. Vervolgens toont de samenvatting meteen wat het rendement is en wat de terugverdientijd”, besluit Reidsma.

Neem contact met ons op om samen de TCO-calculator voor jouw situatie in te vullen!

 ZetOokDeKnopOm.nl: nu ook met BespaarGarant 

Toen in mei 2022 de oorlog in Oekraine uitbrak stegen de energieprijzen. Het Rijk lanceerde een gezamenlijke landelijke campagne om energieverbruik in huishoudens en bedrijven omlaag te helpen: Zet ook de knop om!  

In deze campagne wordt iedereen uitgedaagd om ook de knop om te zetten en te starten met energiebesparing. Destijds vanuit geld en gas besparing, maar sinds april 2023 heeft de campagne een andere nadruk. Nu de klimaatplannen van het kabinet af zijn past de campagne ook goed bij het doel om te besparen vanuit klimaatoogpunt: verduurzamen.  

BespaarGarant wordt in deze herlancering van de Zet Ook De Knop Om campagne genoemd als één van de drie instrumenten voor gebouwen. Om je gebouw te verduurzamen biedt BespaarGarant houvast en grip op het proces en de besparing. Door de vaste stappen en onderdelen te volgen gebruik je daarna gegarandeerd minder energie dan in de situatie dat je niets had ondernomen. Dat maakt de BespaarGarant methode betrouwbaar en aanbevolen als stappenplan voor verduurzaming. 

BespaarGarant ondersteunt de Zet ook de knop om campagne en voegt daarom per vandaag de ‘Zet ook de knop om’-knop toe op de website. Voor iedereen die wil besparen en verduurzamen raden we aan een kijkje te nemen op de vernieuwde website van de campagne. Wil je meer weten over de BespaarGarant methode lees dan verder op de pagina over hoe het werkt.

Écht specifiek inzicht in wat BespaarGarant voor jou kan doen? Plan dan een energiegesprek in. Voor Gelderse horeca ondernemers kan dit gratis via deze campagne.