StartGreen Capital en Nationaal Groenfonds staan garant voor duurzame financiering

Ferry Pankras van Nationaal Groenfonds en Erhan Yildiz van Startgreen Capital

Stichting BespaarGarant helpt ondernemers bij het verduurzamen van hun activiteiten of bedrijfspand. Om die verduurzamingsoperaties op verantwoorde en betrouwbare wijze te financieren, is het BespaarGarant Fonds opgericht. Hierbij zijn onder meer StartGreen Capital en het Nationaal Groenfonds betrokken. Terwijl de stichting de organisatorische zaken regelt, zorgen deze twee partners dat een gedeeltelijke of volledige financiering in orde komt. StartGreen fungeert als fondsmanager en het Nationaal Groenfonds als verschaffer van duurzaam kapitaal.

StartGreen is een van de grootste Nederlandse fondsmanagers in impactfinanciering die verschillende fondsen beheert, zoals bijvoorbeeld het Energiefonds Overijssel en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. “Zo zijn wij ook voor het project BespaarGarant actief”, vertelt Erhan Yildiz, investment director bij StartGreen. “In eerste instantie zal Stichting BespaarGarant met haar partners en de ondernemers die willen verduurzamen het project opzetten. Zodra bekend is welke maatregelen nodig zijn, dan komt de financieringsvraag aan bod. Als de ondernemer die financiering niet uit eigen middelen of met zijn eigen financiers kan of wil regelen, dan klopt men bij ons aan. Vervolgens is het onze taak om deze aanvraag zorgvuldig te bekijken.”

Risico’s beoordelen

Volgens Yildiz bekijken hij en zijn collega’s welke risico’s aan de financiering zitten. “In de achterliggende periode hebben we de spelregels opgesteld en afspraken gemaakt met de partijen die het geld leveren. Zo is nu bekend waarop wij moeten letten. Als we geen obstakels zien, leggen we de financieringsaanvraag met ons advies voor aan de investeringscommissie, waarna zij de definitieve goedkeuring kunnen geven”, zegt Yildiz. StartGreen heeft veel ervaring met duurzame financieringen. Niet alleen als fondsmanager maar ook als investeerder en financier namens andere beleggers of geldverstrekkers. Voor Stichting BespaarGarant beperkt hun rol en betrokkenheid zich tot die van fondsmanager.

Gericht op verduurzaming

Het geld dat StartGreen als fondsmanager beheert, is afkomstig van twee andere partijen. Een belangrijk deel wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en een ander deel komt van het Nationaal Groenfonds. “De projecten die via BespaarGarant een financiering nodig hebben, passen goed bij de doelstelling van ons fonds”, vertelt Ferry Pankras, investment manager bij het Nationaal Groenfonds. “Het Groenfonds financiert uiteenlopende verduurzamingsprojecten, onder andere gericht op het terugdringen van broeikasgassen. Samen met het ministerie van BZK stellen wij in eerste instantie 4,5 miljoen euro beschikbaar, waarmee BespaarGarant Fonds naar verwachting 20 tot 25 projecten kan financieren.”

Geld voor verschillende doelen

Het Nationaal Groenfonds bestaat inmiddels 30 jaar en heeft de afgelopen jaren met veel succes uiteenlopende duurzame projecten gefinancierd. “Het totale kapitaal dat we beheren is inmiddels al ruim vier keer opnieuw ingezet. Daarmee zijn we een van de meest succesvolle financiers van duurzame projecten. We richten ons daarbij op verschillende pijlers. Een belangrijke pijler, van origine, wordt gevormd door landbouw, natuur en landschap. We beheren diverse fondsen waaruit wij projecten financieren, zoals het Investeringsfonds Duurzame Landbouw en het Waterinnovatiefonds. Daarnaast hebben we ons eigen vermogen, het Revolverend fonds. Hierin vloeien rente en aflossing terug waarmee we nieuwe projecten kunnen financieren. Hieruit financieren we nu het BespaarGarant Fonds waarmee de projecten van Stichting BespaarGarant kunnen worden bekostigd”, besluit Pankras.

Benieuwd of financiering uit het BespaarGarant Fonds iets is voor jouw bedrijf? Bekijk onze fonds pagina